Оленка може прочитати 30 сторінок на 15 хвилин швидше, ніж Марічка. Скільки сторінок за годину читає кожна дівчинка, якщо Оленка прочитує за годину на

Оленка може прочитати 30 сторінок на 15 хвилин швидше, ніж Марічка. Скільки сторінок за годину читає кожна дівчинка, якщо Оленка прочитує за годину на 20 сторінок більше, ніж Марічка? пож помогите

  Значит, 40 стр. в час читает Маша, 40+20 = 60 стр. в час читает Аленка.

  ч потребуется Аленке на чтение 30 стр.

  Тоді (Х+20) стор/год - швидкість читання Оленки

  15 хвилин = 1/4 години

  30/Х год - час, за який Марічка прочитає 30 сторінок

  Составим уравнение:

  ч потребуется Маше на чтение 30 стр.

 • Пусть х стр/ч - скорость чтения Маши, тогда (х+20) стр/ч - скорость чтения Аленки.

  30/(Х+20) год - час, за який Оленка прочитає 30 сторінок

  тобто Марічка читає 40 стор/год, а Оленка 60 стор/год

 • -60 стр/ч - не удовлетворяет условию

  Оскільки швидкість читання не може бути від'ємною, відповідь тільки одна: 40 стор/год,

  Складемо рівняння:

 • Нехай Х стор/год - швидкість читання Марічки

  По условию Маша читает 30 стр. на 15 минут = 1/4 ч дольше.