Укажіть назви речовин, складені не за систематичною номенклатурою:1 1-метилпентан CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — CH2

Укажіть назви речовин, складені не за систематичною номенклатурою:
1) 1-метилпентан                 
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2
                                      |
                                     CH3
2) 2-метилбутан
СH3 - CH - CH2 - CH3
         |
         CH3
3) 1, 1, 1, 3 - тетраметилбутан
                           CH3
                           |
CH3 - CH - CH2 - C - CH3
         |                 |
         CH3            CH3

  • переведи на русский задание , может смогу чем помочь.