Морфологический анализ слов на казахском языке: адам, Отани, oқushy

Морфологический разбор слова на казахском языке :адам,отан,оқушы

  • 1)адам- тбр сз, зат есм, дара, негзг,жалпы,жанды,дерект;
    2)отан- тбр сз, зат есм, дара, негзг, жалпы, жансыз, дерексз, ;
    3)оу-тбр сз, зат есм,дара,туынды (-у жрнаы арылы), дерексз, жансыз,жалпы;
    шы- сз тудырушы жрна