Фонетический анализ казахского языка слов sekirtpe

фонетический разбор на казахском языке слова секiртпе

 • секртпе се-крт-пе 3 буын

  с-дауыссыз, ата

  е-дауысты, езулк, ашы, жншке

  к-дауыссыз атан

  - даусты, кыса, жшке, езулк

  р-дауыссыз унд

  т-дауыссыз ата

  п-дауссыз ата

  е-дауысты, езулк ашы жшке

  ----------------------------------------------

  8 рп,8дыбыс