В zharysy туралы angime Kuirau 2 synyp

Ат жарысы туралы ангиме курау
2 сынып

  • Коктем келди. Ауылда ат жарыс болып жатыр. Онда ар турли аттар бар.Бул жарыска меннин досым Арманнын аты катысты. Мен ол коррермен болып бардым.Сонында Арманнын аты бас жулдеге ие болды. Мен Арманды куттыктадым. Ат жарыс кызыкты отти.
  • Кктем келд!!!Кктемн шырайлы кнндебзд ауылда ат жарысы болды.Бл атжарысына кп адамдар келд.Мен досы Айдар ат жарыса атысты.Ол жлдел орына ие болды.