Кратко расскажите о жизни Гринева в родительском доме

кратко расскажите о жизни Гринева в родительском доме

 • Гриньов Борис Вікторович (англ. Boris Viktorovych Grinyov; рос. Гринёв Борис Викторович) (*01.04.1956, Харків) — всесвітньо відомий український учений матеріалознавець, академік НАН України, доктор технічних наук, професор. Директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, Перший заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.Головними напрямками наукової діяльності Б.В.Гриньова є вивчення фундаментальних властивостей сцинтиляційних матеріалів, пошук нових сцинтиляторів, розробка приладів та пристроїв на їх основі для різних галузей застосування. Роботи Б.В.Гриньова значною мірою визначають сучасний світовий рівень технології отримання й обробки сцинтиляційних та люмінесцентних матеріалів.

  Дослідження, виконані Б.В.Гриньовим зі співробітниками, дозволили розробити промислові технології автоматизованого вирощування великогабаритних високо прозорих оптичних кристалів діаметром до 600мм, досконалих сцинтиляційних монокристалів діаметром до 520 мм і масою понад 500кг. Для експериментів з фізики високих енергій розроблено технології виробництва пластмасових сцинтиляторів масою до 1000 кг з високою об’ємною прозорістю (до 4 м), сцинтиляційних пластин довжиною до 3,7 м, унікальних сцинтиляційних стрипів та комбінованих детекторів складної форми .

  За ініціативою і під керівництвом Б.В.Гриньова було організовано в Україні виробництво особливо чистих солей для монокристалів, що забезпечило сталий експорт наукоємної продукції – сцинтиляторів на основі галогенідів лужних металів. Також він здійснює наукове керівництво дослідженнями з пошуку та розробки нових сцинтиляційних матеріалів для експериментів з пошуку «темної матерії» і подвійного β-розпаду.

  Завдяки науковим розробкам Б.В.Гриньова в Україні започатковано новий напрямок приладобудування – виробництво ядерної медичної апаратури. В медичних закладах України успішно працюють томографічні гамма-камери, які дозволяють здійснювати ранню діагностику онкологічних, серцево-судинних та інших захворювань і функціональних порушень у життєдіяльності внутрішніх органів та фізіологічних систем людини. Україна є єдиною з країн СНД, де розроблено і виробляється це сучасне медичне обладнання.

  митний пристрій

  Надзвичайну актуальність, з огляду на активізацію боротьби з міжнародним тероризмом та несанкціонованим переміщенням радіоактивних речовин і вантажів набувають розроблені нові органічні і неорганічні сцинтилятори та технологічні процеси їх отримання. Українськими сцинтиляторами комплектуються митні інтроскопічні системи і установки, що виготовляються в Європейському Союзі.

  Протягом 1997 - 2003 рр. та з 2010 р. по теперішній час Б.В. Гриньов повноважний представник України в Об’єднаному інституті ядерних досліджень (м.Дубна, Росія).

  У 2008 р. його обрано членом Ученої ради ОІЯД.

  Розроблена унікальна технологія вирощування, завдяки якій отримані оптично однорідні монокристали з рекордними параметрами світловиходу (12–16 ф/МеВ) електромагнітних колориметрів нового покоління, що використовуються у суперколайдері LHC, CERN (Швейцарія).

  Сьогодні Україна є одним з основних виробників сцинтиляційних монокристалів для проекту ALICE.Одне з головних захоплень Бориса Вікторовича Гриньова - живопис.

  Завдяки розумінню і підтримці колекціонерів Б.В. і Т.В.Гриньових створена колекція творів українських художників з 40-х років XX століття до нашого часу.

  Представники харківської пейзажної школи - послідовні, своєрідні пленеристи створили широкі, сповнені повітря, сонця і світла українські пейзажі. Ця традиція виявилася особливо плідною в українському мистецтві.

  Як відомо, в останній третині XIX ст. мальовничі пошуки були пов'язані з досягненнями в області пленеру, роботі на відкритому повітрі, передачі всієї багатобарвності і світлоносного навколишнього середовища, затвердження життєдайних, позитивних цінностей, близьких до етичних і естетичним поняттями народної свідомості.

  Під редакцією Б.В. Гриньова був складений довідник «Підписи і монограми художників України»[5]. Довідник містить коротку біографічну інформацію про сучасних українських художників та зразки їх підписів. Систематизація такого матеріалу широко використовується у всьому СВІТІ!