Напишіть рівняння реакцій електролізу водних розчинів йодиду калію, і сульфату натрію з інертними електродами

Напишіть рівняння реакцій електролізу водних розчинів йодиду калію, і сульфату натрію з інертними електродами.Срочно

 • 1) KI <--> K^+ + I^-
      H2O <--> H^+ + OH^-
  K(K^+; H^+)                    A(I^-; OH^-)
  2H^+ + 2e --> H2^0           2I^- -2e --> I2^0
  2KI + 2H2O --> H2 + I2 + 2KOH

  2) Na2SO4 <--> 2Na^+ + SO4^2-
      H2O <--> H^+ + OH^-
  K(Na^+; H^+)                    A(SO4^2-; OH^-)
  2H^+ + 2e --> H2^0             4OH^- - 4e --> 2H2O + O2
  Na2SO4 + 4H2O --> 2H2 + O2 + 2NaOH + H2SO4
  В итоге: 2H2O --> 2H2 + O2