!Запишіть рівняння реакцій за схемою:етен — хлороетон — бутан — бутен — бутанол+О — бутанова — 2 хлорбутанова кислота + NH — 2

Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!

Запишіть рівняння реакцій за схемою:

етен - хлороетон - бутан - бутен - бутанол+О - бутанова - 2 хлорбутанова кислота + NH  - 2 амінобутанова кислота.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                           Ni,t

   

 • С2H6 + Cl2 ----------->C2H5Cl + HCl

   

  CH3-CH2-CH2-CH3 ----------- >  CH3-CH2-CH2-CH3  + H2

   

   

  CH3-CHOH-CH2-CH3  + [O] ------------> вообще должен получиться кетон, а не кислота CH3-CH2-CH2-COOH + Cl2 --------> CH3-CH2-CHCl-COOH + HCl

   

   

  CH2=CH-CH2-CH3 + H2O ------------> CH3-CHOH-CH2-CH3

   

   CH3-CH2-CHCl-COOH + 2NH3 ---->  CH3-CH2-CHNH2-COOH + NH4CL

  2C2H5Cl + 2Na  ----------> CH3-CH2-CH2-CH3 + 2NaCl