При розчиненні сплаву заліза, магнію та міді масою 76, 4 г у хлоридній кислоті виділився газ об`ємом 19,04 л н. у та утворився нерозчинний залишок масо

При розчиненні сплаву заліза, магнію та міді масою 76, 4 г у хлоридній кислоті виділився газ об`ємом 19,04 л (н.у) та утворився нерозчинний залишок масою 48 г. Визначте масові частки металів у вихідній суміші. Допоможіть!!!!! 

 • (1)
  (2)

  m(Fe + Mg) = 76.4 - 48 = 28.4 г
  Нехай m(Fe) = x г, тоді m(Mg) = (28.4 - x) г
  v(Fe) = моль
  v(Mg) = моль
  = v(Fe) = моль
  = v(Mg) = моль
  v()заг. = 19.04 : 22.4 = 0.85 моль
  + = v()заг.
  + = 0.85
  24x + 1590.4 - 56x = 1142.4
  32x = 448
  x = 14, отже m(Fe) = 14 г
  % = = 18.32 %
  % = = 62.83 %
  W(Mg) = 100% - W(Fe) - W(Cu) = 100 - 18.32 - 62.83 = 18.85 %