Перевести У мене багато захоплень, тому що існує дуже багато цікавих справ. Але мені найбільше всього подобається малювати. Малюва

Помогите перевести пожалуйста У мене багато захоплень, тому що існує дуже багато цікавих справ. Але мені найбільше всього подобається малювати. Малювання — мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів на площині та в просторі. Багато людей хочуть гарно малювати, але не у всіх зразу виходить. Не вийде малювати також у людей без таланту до цієї справи. З самого дитинства мені подобалось малювати. Я робила це будь-де: на стінах,у книгах... Пізніше я виросла і малювання стало моїм захопленням. Я обожнюю переглядати роботи відомих художників, бо це допомагає мені розвиватися. Також мені подобаються роботи художників- мультиплікаторів. Малювання для мене-це спосіб самовираження,відпочинку. Мені хотілось би,щоб надалі малювання стало не лише моїм хоббі,а і майбутньою моєю професією.

  • I have many hobbies as there are so many interesting things. But most of all I like to draw. Drawing - art display things in a different pattern in the plane and in space. Many people want a good draw, but not all at once obtained. It will not work well to draw in people without talent to this cause. Since childhood I liked to draw. I did it everywhere: on walls, in books ... After I grew up and painting became my passion. I love the view of the famous artists because it helps me grow. I also like the work of artists and animators. Drawing for me is a way of self-expression, relaxation. I would like to continue drawing was not only my hobby but also my future profession